Na co se mě klienti často ptají? Sesbíral jsem pro vás často kladené dotazy a zodpověděl ty nejčastější.

Proč využít služeb realitního makléře?

  1. Vhodně stanoví cenovou a marketingovou strategii
  2. Zajistí home staging a profesionální video/foto prezentaci nemovitosti
  3. Obstará administrativní záležitost a přípravu smluv
  4. Prověří potencionální kupující
  5. Ušetří Vám čas a energii
  6. Bezpečný průběh celé transakce

Jaké se platí provize realitnímu makléři?

Standardní provize RK se pohybuje okolo 3 až 5% z celkové ceny nemovitosti.​ Její výše závisí na výčtu poskytovaných služeb a je vždy předmětem dohody.

Kdo vlastně platí provizi?

  1. Jako u většiny poplatků, spojených s prodejem a koupí nemovitosti, záleží na dohodě mezi prodejcem a kupcem. Obvyklou praxí však je, že provize realitní kanceláři je již zahrnuta v ceně nemovitosti a platí ji prodávající – a je to tak vlastně i správně, protože služby, které provize pokrývá, byly poskytnuty právě prodejci.
  2. Provizi platí vždy ten kdo si mě najme, někdy to může bejt kupující jindy prodávající.

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí?

Často kladené dotazy se točí kolem daní z nabytí nemovitosti. Podle zákona o dani z nabytí nemovitosti platí tuto daň ten, kdo nabývá vlastnického práva k nemovité věci. Laicky řečeno, daň platí kupující. Tento zákon o dani z převodu je vlastně zákonné opatření č. 340/2013, které je platné od roku 2014.

V dubnu 2020 padlo rozhodnutí daň zrušit, aby se poptávka po nemovitostech opět rozhýbala. Prezident podepsal zrušení daně 18. září 2020, povinnost platit daň z nabytí však zanikla zpětně. Daň tedy neplatí ti, kteří dokončili vklad vlastnického práva na katastr během prosince 2019 nebo později. S daní zaniká samozřejmě i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Co je to VĚCNÉ BŘEMENO?

Omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

Co je to KATASTR NEMOVITOSTÍ?

Je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Co je ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA?

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele. Touto smlouvou se chrání sám majitel, kdy se jasně zdůrazní pravidla, za kterých prodej nemovitosti bude probíhat. Makléřovi tímto vznikají povinnosti ku prospěchu samotného majitele nemovitosti.

Co je KOLAUDACE?

Schválení stavby nebo části stavby, která vyžadovala stavební povolení, k užívání. Kolaudace je výsledkem kolaudačního rozhodnutí vydaného po kolaudačním řízení.

Co je to SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL?

Spoluvlastnictví označuje vlastnictví dvou nebo více osob (spoluvlastníci) k jedné společné věci zároveň. V občanském zákoníku je spoluvlastnictví upraveno v § 1115 až § 1239. Spoluvlastnické podíly mohou být určeny ideálně (myšlené podíly), avšak také reálně (tj. spoluvlastník má určenu část, která patří jen jemu). V České republice je obecně spoluvlastnictví ideálně určených podílů upraveno pod názvem spoluvlastnický podíl v § 1121 až 1125 občanského zákoníku. Podobným právním institutem je společné jmění manželů, které ale může vzniknout jen mezi manželi.[1]Další formou spoluvlastnictví je přídatné spoluvlastnictví (§ 1223–1235), kdy jsou spoluvlastníky vlastníci samostatných věcí tvořících funkční celek.

Jak dlouho trvá zápis do katastru nemovitostí od podání návrhu?

Věcné právo k nemovitosti vzniká až vkladem do katastru nemovitostí se zpětnými účinky ke dni podání návrhu na vklad. Ze zákona má katastrální úřad na provedení vkladu 30 dnů od podání návrhu. Ve skutečnosti trvá vkladového řízení průměrně dva týdny od podání návrhu na vklad.