Hlavní

Pozemek v Praze Hostivaři 4818m2

Nabízím k prodeji pozemek o rozloze 4818m2 v Praze 10 Hostivaři. Pozemek je veden na LV jako lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Metropolitní plán

Část pozemku spadá do Přírodního parku Hostivař-Záběhlice a je potřeba na to pamatovat při dalším využití, které je tím dosti omezené ale ne zcela nemožné. Jedna část pozemku spadá do ZL- louky, pastviny ,travnatá lada a druhá část do LRR- lesoparky.

Georeport

Regulativy funkčního využití území platného územního plánu: Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé luční porosty, dětská hřiště.Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.
Komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí),
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

V případě více zájemců si majitel vyhrazuje právo vybrat na základě jim zvolených kritérií.

Cena včetně právních služeb 4 955 000,-Kč

 

previous arrow
next arrow
Slider