Pitkovice 3-2-2-2-2

Stavební pozemky Praha – Pitkovice

Číslo zakázky: 205-NP06395
Celková plocha:
7243 m2
Inženýrské sítě:
vodovod, kanalizace, plyn, elektřina
Účel pozemku:
pozemek pro bydlení

Exkluzivně v mém portfóliu.

Jste developer a hledáte skvělé místo na okraji Prahy?

Exkluzivně Vám nabízím dva stavební pozemky v Pitkovicích, LV 1173 – jeden je stavební celý a druhý z části. Oba pozemky jsou zasíťované a na sebe navazující. Skvělá dostupnost do centra Prahy ale klidné a pohodové místo se všemi benefity.

Pozemek parc. č. 238/82, k.ú. Pitkovice má výměru 554 m2 a dle platného územního plánu se celý nachází v ploše OV – C, tzn. všeobecně obytná s mírou využití pozemku danou kódem C. Součástí projektu nové výstavby (dle Pražských stavebních předpisů) musí být i projektantem zpracovaný výpočet koeficientů zastavěnosti a zeleně tak, aby byl splněn územním plánem daný kód C. Hlavní využití plochy OV jsou plochy pro bydlení s možností umisťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Pozemek parc. č. 238/75, k.ú. Pitkovice má výměru 6689 m2 a dle platného územního plánu se nachází:

– orientační výměrou 1700 m2 v ploše SV – C – všeobecně smíšená s mírou využití této části pozemku danou kódem C, součástí projektu nové výstavby musí být projektantem zpracovaný výpočet koeficientů zastavěnosti a zeleně tak, aby byl splněn územním plánem daný kód C. Hlavní využití plochy SV jsou plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu,  veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

– orientační výměrou 3300 m2 v ploše OP/SO 3,4,5 – orná půda s výhledem (po změně územního plánu) na území oddechu, hlavní využití plochy OP jsou plochy orné půdy pro zemědělské využití, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

– orientační výměrou 175 m2 v ploše OP/OB – A – orná půda s výhledem (po změně územního plánu) na čistě obytnou s mírou využití této části plochy danou kódem A, součástí projektu nové výstavby musí být projektantem zpracovaný výpočet koeficientů zastavěnosti a zeleně tak, aby byl splněn územním plánem daný kód A. Hlavní využití plochy OB jsou plochy pro bydlení.

– orientační výměrou 20 m2 v ploše OB – B – čistě obytná s mírou využití danou kódem B, hlavní využití plochy OB jsou plochy pro bydlení, součástí projektu nové výstavby musí být projektantem zpracovaný výpočet koeficientů zastavěnosti a zeleně tak, aby byl splněn územním plánem daný kód B.

– orientační výměrou 1494 m2 v ploše S4 – vybraná komunikační síť, hlavní využití plochy S4 je provoz automobilové dopravy a PID.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro výstavbu je v současné době určeno cca 2274 m2, přesný údaj je dle katastru nemovitostí možno sdělit pouze v případě pozemku parc. č. 238/82, rozdělení druhého pozemku na jednotlivé plochy dle ÚPn. Jako vodítko co na pozemcích lze stavět, jsou bytové domy do 4.pater s 30% zastavitelností. Tato informace je pouze odhad a nejedná se o přesný údaj.

Cena pozemků je stanovena na 36 270 500kč.

Za případný zájmový dopis nebo nabídky děkuji

Pitkovice

Pitkovice

Ukázka možného využití pozemku 

Snímek obrazovky Vizuál 1-2

Chcete vědět o stavebních pozemcích více?

Kontaktujte mě pro bližší informace!